Mange virksomheder er i tvivl om hvilke regler man skal leve op til i forbindelse med transport af palleteret gods på landevej. Og resultatet er forkert emballering, hvilket leder til for høje omkostninger for virksomheden. emballage i tre trin!

I vores arbejde med godssikring møder vi ofte udfordringer og tvivl om hvilke krav og direktiver, der skal leves op til, når man transporterer palleteret gods på landevej. Der findes et hav af regulativer, anvisninger, gode råd og huskeregler, som kan være svære at finde rundt i. Men én anvisning som går igen, og som er dén primære anvisning, vi forholder os til, er, at gods skal forblive intakt ved opbremsning med en lastbil til 0 km/t.

Hvordan sikrer man sit gods bedst muligt?
Vi har mange års erfaringer med at optimere emballageforbruget til palleteret gods, og ved hvad der skal til, for at leve op til kravet om intakt gods ved en opbremsning til 0 km/t.

Ved sådan en opbremsning udsættes godset for en påvirkning på op til 0,8g. Denne kraft har vi efterprøvet og simuleret ved at decelere en palle på en test-rig. Udstyret, vi bruger, har vejeceller som måler den holdekraft, som er nødvendig for at fastholde emner/produkter på pallen. De resultater vi har fået ud af testen udtrykkes i nogle værdier som vi anvender i konkrete afprøvninger af kundens palleteret gods.

Til at finde den optimale mængde emballage laver vi en sådan test med vores kunders produkter.

”Vi tager simpelthen ud til vores kunder, sætter deres produkter på vores test-rig og afprøver hvilken mængde emballage, der skal til for netop deres produkter”.

– Christian Lyngsø, Salgschef

Ubro SystemPac har igennem tidens løb foretaget mange af disse test med et væld af forskellige produkter, og har derigennem opnået en god forståelse for hvad der skal til.

”Forståelsen for strækfilmens egenskaber er afgørende for om man bruger lige netop den rette mængde emballage (…) Vi oplever at mere end 50 % af de virksomheder, vi besøger, har for store omkostninger til emballering. Og de resterende 50 % har for store omkostninger til skadede produkter og returforsendeler”.

– Christian Lyngsø, Salgschef

Vigtigheden i den rette mængde emballage
Vi ser, at den usikkerhed vores kunder oplever i forbindelse med at emballere korrekt, fører til enten for mange transportskader eller en overemballering af godset. Og der er simpelthen for mange omkostninger forbundet med at emballere forkert. Der er de helt direkte omkostninger, hvor man emballerer for lidt og derfor risikerer transportskader på sine varer og med de følgevirkninger det har: ødelagte produkter, forsinket levering etc.

Derudover er der også de afledte omkostninger i det tilfælde at man overemballerer sit gods. Et er prisen på for meget strækfilm, noget andet er de logistiske effekter, det har at købe for meget forbrugsmateriale ind.

”Jeg vil vurdere det til, at vi ser et gennemsnitligt pakkeri har 20 – 30 % for store omkostninger til emballering af paller, pakker, kasser etc. Dette kan afhjælpes med de rette tests inden man køber sit forbrugsmateriale, således at man ved helt præcist hvad ens gods kræver. Det kan vi hjælpe med”

– Christian Lyngsø, Salgschef


Hvis du er interesseret i at vide mere om optimal emballering til transporteret gods, er du velkommen til at kontakte Ubro SystemPac.

Kontakt