Windows & Doors


“Med mange salgs- og produktionsenheder i hele Europa er det vigtigt, at vores kunder altid oplever den samme høje standard på emballering af døre og karme uanset oprindelsesstedet. Derfor er vi afhængige af en innovativ leverandør, der kan levere en ensartet kvalitet med høj forsyningssikkerhed: Tre USP konsignationslagre gør det muligt for os at styre indkøb med meget få ressourcer.”

Kontakt